EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o działaniu kluczowym nr 2 – I wizyta studyjna na teren Euroregionu Glacensis (szlak wież i platform widokowych Euroregionu Glacensis)

Informacja o działaniu kluczowym nr 2 – I wizyta studyjna na teren Euroregionu Glacensis (szlak wież i platform widokowych Euroregionu Glacensis)

 

W dniu 20.04.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” otrzymało decyzję o przyznaniu dofinansowania do projektu pt. „ Know How – na przykładzie szlaku wież i platform widokowych oraz szlaku single truck”, który złożony został do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia. Realizacja projektu polega na zorganizowaniu dwóch wizyt studyjnych do Euroregionu Glacensis oraz do Euroregionu Beskidy w celu pozyskania wiedzy w formie „Know How”,  która przeniesiona zostanie na teren powiatów rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego oraz opawskiego. Wizyty będą również inspiracją do powstanie innowacyjnych produktów turystycznych wprowadzanych na naszym terenie w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej dla turystyki weekendowej i jednodniowej.

 

I tak, w dniach 25-26.05.2017 przeprowadzono pierwszą wizytę studyjną na teren Euroregionu Glacensis. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” oraz w Struzeni Obce Hlucinsko. Ponadto gościnie w projekcie udział wzięli przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu LYSKOR. Uczestnicy reprezentowali większość gmin leżących na terenie powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz opawskiego. W dniu 25.05.2017 grupa docelowo przewieziona została autokarem na teren Euroregionu Glacensis – czeska część – gdzie pod opieką Pana Jaoslava Stefka – Sekretarza Euroregionu Glacensis CZ – zwiedziła cześć szlaku wież i punktów widokowych leżących na terenie Czech. Odwiedzono wieżę widokową w Czerwonej Wodzie, wieżę na Suchej Górze, wieżę na Czermenej Górze oraz wieżę w Wierzbicach. W czasie wizyty uczestnicy spotkali się z władzami czeskich gmin, które w ramach dużego projektu POWT w latach 2007 – 2014 wybudowały wieże widokowe na swoim terenie. Spotkania miały charakter warsztatowy o tematyce dotyczącej powstania szlaku wież i punktów widokowych na terenie Euroregionu Glacensis. Ponadto poruszane były tematy dotyczące podniesienia atrakcyjności regionu poprzez stworzenie szlaku, promocja produktu sieciowego a także problemy przy realizacji projektu itp. W ramach wyjazdu uczestnicy skorzystali z noclegu oraz wyżywienia w Hotelu Studanka w Rychnovie nad Kneznou.  W drugim dniu wizyty grupa przewieziona została na polską część Euroregionu Glacensis, gdzie odwiedziła wieżę widokową na górze Św. Anny w Nowej Rudzie oraz wieżę w Suszynie a także platformę widokową Altanę Miłości. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG VA Czechy – Polska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska