EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o konsultacjach – Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że konsultacje przeprowadzane przez Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera z mieszkańcami odnośnie budowy i wykorzystania infrastruktury służącej do produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii nie są organizowane z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Konsultacje odbędą się 24 czerwca 2019 r. w godzinach 18.00 – 19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.  Ponadto konsultacje te nie dotyczą konkursu  nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii, w którym Gmina Kuźnia Raciborska złożyła wnioseko dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top