EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o naborze wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska – etap II, 2018 rok”

UWAGA: WAŻNA INFROMACJA!

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r., będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska – etap II, 2018 rok”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. (Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji –
pobierz>>>).

 Jednocześnie zawiadamiamy, że:

1)     w bieżącym roku obowiązują wzory dokumentów (wniosek, oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością, pełnomocnictwo) udostępnione w 2017 r. Druki te można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro),

2)     regulamin dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” nadal obowiązuje. (REGULAMIN)  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska