EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja o środowisku – odpady w Jankowicach

W dniu 4 września 2018 r. tut. Urząd Miejski przyjął zgłoszenie o zwożeniu beczek na teren prywatnej posesji w sołectwie Jankowice. Urząd niezwłocznie zawiadomił organy ściągania o przyjętym zgłoszeniu i poprosił o interwencję. Na miejscu przeprowadzono oględziny, ujawniono 72 pojemniki typu mauser z substancją niewiadomego pochodzenia o pojemności ok. 1000 l każdy. Urząd poinformował o powyższym Straż Pożarną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przybyły zastęp Państwowej Straży Pożarnej nie stwierdził zagrożenia m.in.  pod kątem wybuchowości. W dniu 5 września 2018 r. przybyły na miejsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) stwierdził brak zagrożenia dla środowiska. Zaangażowane w sprawę organy (Urząd Miejski, Policja, WIOŚ) prowadzą czynności wyjaśniające zgodnie z kompetencją.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie do tut. Urzędu Miejskiego lub na Policję każdej podejrzanej sytuacji dotyczącej składowania, magazynowania odpadów na terenie naszej Gminy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska