EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja – porozumienie z KRUS

W dniu 13 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zostało zawarte porozumienie pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie a Gminą Kuźnia Raciborska.

Z ramienia KRUS porozumienie podpisał Pan Piotr Dobosza – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w imieniu Gminy Kuźnia Raciborska Pan Paweł Macha – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

Porozumienie dotyczy działań z zakresu bezpieczeństwa, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, które są już od lat prowadzone na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez KRUS PT w Raciborzu przy współpracy z Gminą Kuźnia Raciborska.

Strony opierając się na Strategii Wizji Zero chcą dążyć do zmniejszania i wyeliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosując strategię prewencji, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Gmina Kuźnia Raciborska jako gmina miejsko-wiejska na swoim terenie ma gospodarstwa rolne, którymi może się pochwalić. W związku z tym Gmina Kuźnia Raciborska zamierza nominować jedno z gospodarstw rolnych do kolejnej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez KRUS.

{gallery}2022/krus{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska