EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacje i rekomendacje dla Rodziców

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

W związku z potwierdzeniem przypadków koronawirusa w naszym powiecie oraz ewentualnym ryzykiem przenoszenia infekcji wirusowych prosimy Rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli, aby nie wysyłali do szkół i przedszkoli dzieci z infekcjami i podwyższoną temperaturą. W placówkach będą przeprowadzane kontrole sanitarne (mierzenie temperatury), aby ograniczyć ryzyko zarażenia. Rodzice dzieci, u których badanie kontrolne wykaże podwyższoną temperaturę, zobowiązani będą do odebrania dzieci ze szkoły lub przedszkola.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top