EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Jubileusz 130 lecia OSP

Strażacki jubileusz w Rudzie Kozielskiej

W bieżącym roku w Gminie Kuźnia Raciborska trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzą 130-tą rocznicę istnienia: Rudy, Ruda Kozielska i Jankowice. Jako pierwsza uroczystości jubileuszowe przygotowała OSP Ruda Kozielska. Sobotnie popołudnie, 15 czerwca br., zgromadziło na placu przed remizą druhów ochotników oraz licznych gości. Z okazji tego pięknego jubileuszu dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz uhonorowano medalami, odznakami i dyplomami długoletnich, zasłużonych strażaków. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Adam Rabiej oraz Norbert Belkius, zaś Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Karol Miera. Odznaką Strażak Wzorowy udekorowano Manfreda Ruhe, Andrzeja Musiał oraz Piotra Bachrej. Burmistrz Rita Serafin przygotowała dla strażaków najdłużej pełniących ochotniczą służbę Listy Gratulacyjne, dziękując za długoletnią służbę oraz przekazywanie wzorców ofiarności i poświęcenia młodym druhom. Otrzymali je: Alfons Mazurek, Hubert Przybyła, Herbert Miera, Jan Stania, Stefan Kołodziej, Ginter Tworuszka, Jan Kotyczka, Horst Konieczny, Wilibald Mazurek, Franciszek Fröhlich i Robert Starzec. W Liście Gratulacyjnym, skierowanym przez burmistrz Ritę Serafin i Przewodniczącego Rady Miejskiej do Jednostki OSP Ruda Kozielska czytamy:

Z okazji pięknego jubileuszu 130-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Kozielskiej, do wszystkich Druhów kierujemy serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie oraz zapisanie pięknych kart w historii ochotniczych straży pożarnych w naszej Gminie.

          Dziękujemy za niezmienną wierność ideałom humanitarnej służby, dawanie poczucia bezpieczeństwa, twórcze współdziałanie, pasję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wasza sumienna praca, działalność społeczna, troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek sprawiają, że cieszycie się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem, dużym szacunkiem i uznaniem.

      W imieniu samorządu Gminy Kuźnia Raciborska życzymy dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką, a pełniona służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości, przy dźwiękach orkiestry i z przemarszem mażoretek, przeszli na stadion LKS, gdzie rodzinnie, z licznymi atrakcjami bawili się do późnego wieczora.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top