EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

K O M U N I K A T – AKTUALIZACJA WODKAN

Gminne Przedsiębiorstwo                                                                                                 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47- 420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztorna 45

                             K O M U N I K A T – AKTUALIZACJA

W ramach profilaktyki oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa, a także w związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego, w  trosce o zdrowie Mieszkańców oraz naszych pracowników informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej  45 od 16.03.2020 do odwołania będzie zamknięte dla petentów.

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia wielu spraw elektronicznie poprzez e-mail czy też telefon.  Na budynku siedziby GPWiK została zamontowana skrzynka podawcza, do której Petenci mogą składać pisemną korespondencję, wnioski, sprawy wymagające załatwienia. Skrzynka będzie opróżniana kilka razy dziennie.

Informujemy również, że od dnia 13.03.2020 do odwołania nie są realizowane legalizacyjne wymiany wodomierzy u Mieszkańców. W przypadku zaistnienia awarii prosimy o zgłoszenia telefoniczne – prace naprawcze będą wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz GPWiK Sp. z o.o. prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych na nr konta wskazany na fakturze.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.03.2020r do odwołania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane odpady od Mieszkańców Gminy.

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa, postępując rozsądnie i odpowiedzialnie minimalizujemy zagrożenie zachorowania  zarówno nas, jak również naszych bliskich oraz sąsiadów.

Strona www.gpwik.pl
Adresy e-mail: administracja@gpwik.pl; biuro@gpwik.pl; ksiegowosc@gpwik.pl;
Nr telefonów: 32 4147238, 32 4147251, 662 106 687, 600 282 960.
       

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska