EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Kanał Odra – Łaba –Dunaj/Kanał Śląski

Zakończyły się konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące przebiegu projektowanego odcinka kanału Odra-Łaba-Dunaj i Kanału Śląskiego. Pierwszy etap projektowanej inwestycji to odcinek Ostrawa – Kędzierzyn-Koźle. Na terenie gminy Kuźnia Raciborska kanał Odra-Łaba-Dunaj będzie przebiegał nie kolidując z zabudową mieszkalną. Burmistrz Kuźni Raciborskiej w ramach konsultacji zgłosił do projektu szereg uwag i sugestii. Inwestycja ta jest wielką szansą na uprządkowanie pod względem  retencji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego gospodarki wodnej w gminie. Doskonałe skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy drogą wojewódzką, linią kolejową oraz drogą wodną daje potencjał, który będzie mógł być wykorzystywany na wiele sposobów, nie tylko przez obecne, ale i przyszłe pokolenia mieszkańców naszej małej ojczyzny. Takie położenie i skomunikowanie gminy jest także dużym atutem dla inwestorów lokujący swoje firmy na naszym terenie. Nowa droga wodna ułatwi również eksport na cały świat obrabiarek produkowanych przez RAFAMET S.A..
Poniżej uwagi zgłoszone przez gminę Kuźnia Raciborska do projektowanego przebiegu odcinka kanału Odra-Łaba-Dunaj.
1.    Uwagi do odcinka jako całości:
– Polska racja stanu wymaga lokowania wszystkich elementów infrastruktury na terenie RP
Transport intermodalny nie powinien być narażony na zawirowania dyplomatyczne lub innego rodzaju.
Przypadek pandemii pokazał jak łatwo zamknąć granice i odciąć np. autostradę od centrum logistycznego.
-Stopień wodny powinien zostać ulokowany poniżej ujścia Olzy, po to aby jego oddziaływanie pozwoliło na uruchomienie tej rzeki – to kompromis dający szansę rozwoju Gorzyc i Krzyżanowic.
 -Zbiornik Kotlarnia to integralna część systemu i powinien zostać tak zaprojektowany aby spełnił wszystkie oczekiwania społeczeństwa pod względem retencji wody, alimentacji oraz funkcji przeciwpowodziowej.
– Kanał Śląski powinien wejść do kanału Gliwickiego
– Kanał Odra- Łaba -Dunaj powinien wejść do Odry przez obwodnicę zachodnią.
– Połączenie Kanału Śląskiego z odcinkiem O-Ł-D jest zbędne na wysokości gminy Bierawa
– Zbiornik Kotlarnia powinien alimentować ODW przy pomocy istniejącego i zmodernizowanego kanału (dzisiaj rowu) pod linią kolejową 151 i drogą wojewódzką między miejscowością Lubieszów i Bierawa.
– Zbiornik Kotlarnia po połączeniu z Kanałem Gliwickim np przez Kanał Kędzierzyński może również przejąć nadwyżki wody rzeki Kłodnica w okresie wezbrań
2.Uwagi do odcinków na terenie JST Kuźnia Raciborska
– Kanał Śląski – wzdłuż kolei piaskowej jest dobrym rozwiązaniem. Powinien łączyć zbiornik Rybnik ze zbiornikiem Kotlarnia uwzględniając możliwość alimentacji w wodę lasów Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz odbioru wyżówek rzeki Ruda i transferu w czasie wezbrań do zbiornika Kotlarnia.
Powinien zostać zaprojektowany również tak, aby lewarować wodę dla elektrowni Rybnik w odwrotnym kierunku w czasie suszy.
– Odcinek kanału O-Ł-D jest zaakceptowany, prosimy o dołączenie do niego wyrobiska pomiędzy Siedliskami i Nędzą (schemat w załączniku).
– Istniejąca sieć połączeń drogowych i infrastrukturalnych powinna pozostać funkcjonalna na terenie Gminy.
 FBWnioski
Cały projekt opiniuję jako wielką szansę rozwoju dla gminy Kuźnia Raciborska. Proponuję rozpocząć inwestycję od budowy zbiornika Kotlarnia który samodzielnie rozwiązuje wiele z naszych problemów i jako kluczowy element warunkuje powodzenie przedsięwzięcia.

Jako załącznik wycinki trasy przebiegu projektowanej inwestycji na terenie naszej gminy. Symbole naniesione na nich to nasze oczekiwania i sugestie. Pozostałe odcinki projektowane są przez tereny leśne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top