EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Katyń – pamiętamy

Katyń to miejsce szczególne w historii Polski. Wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR NKWD zamordowała ponad 21 tysięcy obywateli Polskich. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, dokonywano przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Przez 50 lat (1940–1990) władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

W przededniu 84 rocznicy tych wydarzeń hołd pomordowanym oddano w Kuźni Raciborskiej. Przy „Dębie Pamięci” upamiętniającym szczególnie ppłk Hugona Mijakowskiego zebrali się znamienici goście: starosta Grzegorz Swoboda, przedstawiciele służb mundurowych: Policji asp. sztab. Piotr Wydra, Straży Granicznej mjr Jacek Jacków i ks. Kapelan ppor. Artur Suska, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Jan Skibiński i Alicja Bownik, Straży Pożarnej komendant OSP Krzysztof Grobelny, wojska mjr Paweł Kostka i ZHP komendant Marek Rybicki oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej: Rita Serafin i Halina Wyjadłowska oraz dyrektor MOW w Kuźni Raciborskiej Grzegorz Mitkiewicz. Gospodarzem miejsca był Burmistrz Paweł Macha a organizatorem całej uroczystości Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka na czele z dyrektor Kingą Apollo we współpracy z MOKSiR Kuźnia Raciborska. Młodzież szkolna od 15 lat opiekuje się tym miejscem i pielęgnuje pamięć o bohaterach, którzy zginęli w Katyniu. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przypomniał historię samej zbrodni katyńskiej i jej ujawniania. Oprawę wydarzenia zgodnie z ceremoniałem wojskowym zapewniła Kompania Reprezentacyjna. Uroczyście odśpiewano hymn państwowy, odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. Delegacje złożyły znicze przed „Dębem Pamięci”.

Scroll to Top