EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Umowa ramowa o współpracy podpisana

W dniu 4 kwietnia 2024r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano na kolejny rok umowę ramową o współpracy między Śląskim Związkiem Piłki Ręcznej a Gminą Kuźnia Raciborska. Przedmiotem umowy jest współpraca między stronami w zakresie realizacji inicjatyw, projektów, programów lub usług o charakterze sportowym, edukacyjnym i promocyjnym. Umowę podpisali: Prezes Śląskiego Związku Piłki Ręcznej Marcin Zubek i Wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Ręcznej Olgierd Sikora oraz Burmistrz Paweł Macha i Anna Gasidło dyrektor MOKSiR.

Scroll to Top