EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Szerokie tory do kultury – inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach

Nazwa projektu:
Szerokie tory do kultury – inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.3 „dziedzictwo kulturowe”

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
Wartość dofinansowania z UE: 1 004 888,96 zł.

Projekt polega na pracach remontowych w budynkach znajdujących się na terenie Zabytkowej Kolejki Wąskotorowej w celu poprawy stanu technicznego obiektów i ich udostępnianie zwiedzającym.
W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie następujący cel: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin oraz remont zabytków Kolejki Wąskotorowej w Rudach.

{gallery}kolejka_2019{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top