EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Kolejka Wąskotorwa cel turystyczny

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření společného českopolského turistického cíle –  významného technického dědictví. Úzkokolejná dráha jako pozůstatek průmyslo vé historie regionu, spojuje řadu atraktivních objektů, které se po opravě zpřístup ní veřejnosti bez ohledu na hranici. Rekonstruované objekty, úzkorozchodná  dráha a další zajímavosti podél ní vytvoří společnou mezinárodní turistickou trasu.

Celková hodnota projektu: 1 227 802,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Vedoucí partner: Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.
Partner projektu: Gmina Kuźnia Raciborska

 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267

 

Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnego czesko – polskiego ośrodka tury stycznego – ważnego dziedzictwa techniki. Kolej wąskotorowa jako pozostałość po prze mysłowej historii regionu łączy wiele atrakcyjnych obiektów, które po remoncie zostaną  udostępnione publiczności po obu stronach od granicy. Zrekonstruowane obiekty, kolej  wąskotorowa i inne atrakcje wzdłuż niej stworzą wspólny międzynarodowy szlak turystyczny.

Całkowita wartość projektu: 1 227 802,08 EUR
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 043 631,77 EUR

Partner wiodący: Osoblažská kolejka wąskotorowa o.p.s.
Partner projektu: Gmina Kuźnia Raciborska

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska