EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Kolumna Matki Boskiej w Rudach będzie remontowana

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”

 

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała dofinasowanie z Euroregionu Silesia na realizację projektu „Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy” w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Jest to projekt partnerski realizowany z miastem  Odry w Republice Czeskiej.

W ramach projektu renowacji poddana zostanie kolumna z Figurą Matki Boskiej w Rudach, która znajduje się na skrzyżowaniu dróg Rogera i Cysterskiej.

Kolumna z figurą Najświętszej Marii Panny powstała w roku ok.1870 w stylu neobarokowym. Jej autorem był prawdopodobnie Jan Baltazar Janda. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem B/178/10. 

Dodatkowo projekt ma na celu zwiększyć odwiedzalność regionu oraz promować miasta partnerskie. W ramach projektu zostanie wydany folder o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim z wyszczególnieniem terenu gminy.

Zostanie również wykonana mapa z wytyczonym szlakiem maryjnym na pograniczu oraz w okresie realizacji projektu odbędzie się pielgrzymka do miasta Odry. Miasto partnerskie zrealizuje analogiczne działania po swojej stronie.

Całkowity koszt projektu to: 47.167,00 Eur z czego dofinasowanie to kwota 30.000,00 Eur (63,60%).

 

{gallery}2020/kolumna{/gallery}

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top