EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Komunikat dotyczący ozonu

 Powiadomienie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 5 sierpnia 2013 roku w godzinach
od 16-tej do 18-tej w Katowicach (obszar aglomeracji górnośląskiej) wystąpiło przekroczenie o 8
µg/m3 wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3).

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne z intensywnym nasłonecznieniem i obecność
w powietrzu substancji, które sprzyjają tworzeniu się ozonu w atmosferze (tlenki azotu, tlenek węgla
i węglowodory).

W dniu 6.08.2013 jesteśmy w obszarze rozległego wyżu środkowoeuropejskiego o słabo-gradientowym polu barycznym. Z południa napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, początkowo dość korzystne warunki aerosanitarne występujące w godzinach porannych, będą się z upływem doby wyraźnie pogarszały. W godzinach okołopołudniowych, popołudniowych i wieczornych będą występowały wysokie stężenia ozonu troposferycznego, przekraczające poziom docelowy 120 µg/m3, a w niektórych rejonach osiągające poziom ostrzegawczy 180 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w zakresach wartości dopuszczalnych.

W dniu 7.08.2013 będzie bardzo podobna sytuacja baryczna, skutkująca napływem gorącego powietrza zwrotnikowego z południa Europy. Warunki aerosanitarne w naszym regionie będą nadal mało korzystne. W godzinach okołopołudniowych, popołudniowych i wieczornych zaznaczą się wysokie stężenia ozonu troposferycznego, zdecydowanie przekraczające poziom docelowy 120 µg/m3, jak również na niektórych obszarach przekraczające poziom ostrzegawczy 180 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji mogą utrzymywać się na wyższych zakresach swych wartości dopuszczalnych jak poprzedniej doby.

 

Z powodu dużego prawdopodobieństwa przekraczania w dniu dzisiejszym oraz w kolejnych dwóch-trzech dniach progowej wartości stężenia ozonu (180 µg/m3) koniecznym jest poinformowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia progu informowania dla ozonu, w szczególności w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej.

 

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie ozonu są:

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli
    i rozedma płuc, dzieci, osoby starsze, osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu, osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:

  • w przypadku przekroczenia poziomu 181 – 240 µg/m3 stężenia ośmiogodzinnego O3 

unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top