EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KOMUNIKAT – Planowane zebranie wspólnoty mieszkaniowej zostaje odwołane.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej jako zarządca nieruchomości informuje, że planowane zebranie wspólnoty mieszkaniowej zostaje ODWOŁANE!

Powyższe podyktowane jest wprowadzonym stanem epidemicznym na terenie Polski. Uchwały mogą zostać podjęte drogą korespondencyjną poprzez oddanie karty do skrzynki podawczej w siedzibie ZGKiM.

W przypadku zebrania ustawowej ilości głosów uchwały wspólnoty zostaną podjęte korespondencyjnie. Ewentualne pytania i wnioski prosimy przekazywać korespondencyjnie zgkimkuznia@wp.pl lub telefonicznie 32 419-13-26.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top