EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO W KUŹNI RACIBORSKIEJ

KOMUNIKAT

URZĘDNIKA WYBORCZEGO

W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

            Urzędnik Wyborczy w Kuźnia Raciborskiej, powiadamia wszystkich Pełnomocników Komitetów Wyborczych, których zasięg działania obejmuje właściwość terytorialną gminy Kuźnia Raciborska o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz do składów obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

            Na podstawie dodatkowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie zostaną wyłonieni członkowie komisji w drodze publicznego losowania. W celu uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Pełnomocnicy Wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9 (obwód nr 1,2,3,6) oraz do liczby 11 (obwód 4,5).

Obwód nr 1 – brak 1 kandydata

Obwód nr 2 – brak 2 kandydatów

Obwód nr 3 – brak 2 kandydatów

Obwód nr 4 – brak 4 kandydatów

Obwód nr 5 – brak 4 kandydatów

Obwód nr 6 – brak 1 kandydata

 

            Losowanie przeprowadza w imieniu Komisarza Wyborczego urzędnik wyborczy.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.00
w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, sala nr 9, I piętro.

Zgłoszenia kandydatów do losowania są przyjmowane przez urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu miejskiego do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźnia Raciborskiej ul. Słowackiego 4 , 47-420 Kuźnia Raciborska , pokój nr 9 I piętro tel. 32 419 14 17, w godzinach urzędowania tj. 29 kwietnia od godz. 7.30 do godziny 12.00.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00.

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego
w Bielsku-Białej. Wzór formularza zgłoszenia umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl, lub Urzędu Miejskiego w Kuźni  Raciborskiej www.kuzniaraciborska.pl

Nieobecność Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów przez Komitety Wyborcze uzupełnienie składu nastąpi w drodze losowania spośród osób, które zadeklarowały udział w pracach komisji poprzez zgłoszenia indywidualne. W takim przypadku losowanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, sala nr 9, I piętro.

 

                                                                                                          URZĘDNIK WYBORCZY

                                                                                                           W KUŹNI RACIBORSKIEJ

 

                                                                                                       

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top