EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KOMUNIKAT – WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Gminne Przedsiębiorstwo                                                                                                        Kuźnia Raciborska  20.03.2020r.
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47- 420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztorna 45

K O M U N I K A T –
W Y W Ó Z   O D P A D Ó W   W I E L K O G A B A R Y T O W Y C H

            Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej informuję, iż nie będą realizowane
zaplanowane wywozy odpadów wielkogabarytowych  w dniach:

                        27.03.2020 – Ruda, Siedliska
                        30.03.2020 – Turze, Budziska
                        31.03.2020 – Kuźnia Raciborska

Jednocześnie informujemy, iż wywozy zostaną zrealizowane w terminach późniejszych, o czym Mieszkańcy zostaną poinformowani osobnym komunikatem.
Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa, więc prosimy o wyrozumiałość. Postępując rozsądnie i odpowiedzialnie
minimalizujemy zagrożenie zachorowania  zarówno nas, jak również naszych bliskich oraz sąsiadów.

Strona www.gpwik.pl
Adresy e-mail: administracja@gpwik.pl; biuro@gpwik.pl; ksiegowosc@gpwik.pl;
Nr telefonów: 324147238, 324147251, 662106687, 600282960

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska