EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KOMUNIKAT – Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających informujemy, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych.

 Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników. Należy tylko zwrócić uwagę na następujące przepisy:

1.       Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą—instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2.       Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

3.       Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 3 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.

4.       Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i w leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia (ważne przez 5 lat).

5.       Eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół na roślinach kwitnących (w tym również na uprawach z kwitnącymi chwastami) lub pokrytych spadzią.

6.       Nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować tylko i wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów.

7.       Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem naziemnym, m. in.:

·         – jeśli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s

·         – co najmniej 20 m od pasiek

Kto stosuje środki ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 roku Dz. U. poz. 455)

Równocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o zgłaszanie do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach upadków pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

 

 

 

Specjalista Teresa Przybyła

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top