EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2024

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2024

Zarząd Województwa Śląskiego już po raz 25 we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Oficjalnym partnerem wydarzenia jest Śląski Związek Gmin i Powiatów, który od wielu lat wspiera ideę konkursu. Do aktywnego włączenia się w szeroką popularyzację konkursu zaproszone zostały również Związki Gmin i Powiatów wszystkich subregionów Województwa Śląskiego.

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego jest pierwszą tego typu regionalną inicjatywą w Polsce stanowiącą przegląd dobrych praktyk w zakresie kreowania przestrzeni publicznych jako miejsc integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców regionu. Celem konkursu jest nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie oraz promocja zmian jakościowych sprzyjających podnoszeniu atrakcyjności przestrzeni Województwa Śląskiego.

W tegorocznej edycji konkursu szczególnego znaczenia nabiera promocja rozwiązań, które realizują strategiczną wizję rozwoju województwa śląskiego – „ZIELONE ŚLĄSKIE”, tym samym wzmacniają odporność na zmiany klimatu, są energooszczędne, neutralne emisyjnie, zgodne z cyklami natury i przyjazne dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Do 30 czerwca 2024 r. można zgłaszać realizacje z terenu całego województwa. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Na stronie internetowej konkursu znajdują się szczegółowe informacje o konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Województwie Śląskim 2024, https://npp.slaskie.pl/content/rusza-xxv-edycja-konkursu-na-najlepsze-realizacje-urbanistyczne-i-architektoniczne-w-regionie

Pytania i uwagi w sprawie konkursu można kierować na adres: npps@slaskie.pl

Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Scroll to Top