EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Otwarcie placu zabaw w Budziskach

W dniu wczorajszym (tj. 05.05.2024r.) miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw w Budziskach. Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach  programu „Inicjatywa Sołecka” finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Pozostała część środków pochodziła z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budziska. Wspólnymi siłami mieszkańców wsi oraz dzięki przychylności władz Gminy powstało miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu. W szczególności serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, którzy w ramach bezinteresownej pracy na rzecz Sołectwa przyczynili się do powstania tak urokliwego miejsca.

 

plac zabaw
Scroll to Top