EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Konsultacje oraz  spotkanie  robocze pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska, Gminą Kornowac oraz Miastem Odry w Republice Czeskiej

21.01 oraz 15.01 odbyły się konsultacje oraz  spotkanie  robocze pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska, Gminą Kornowac oraz Miastem Odry w Republice Czeskiej. Poświęcone były one  realizacji  małych projektów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Projekty te to :

  1. Budowa portu rowerowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.

Zadanie to przewiduje remont nawierzchni, montaż  wiaty rowerowej, montaż plansz z grami podwórkowymi, montaż stacji naprawczej oraz elementów małej architektury.

  Projekt ten ma za zadanie stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla uczniów oraz wszystkich osób korzystających z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej znajdującej się na tym terenie.

  1. Organizacja Uroczystości Tradycyjnych Gminnych Dożynek.

Projekt zakłada przygotowanie uroczystości  dla partnerskich Gmin:

Kuźnia Raciborska oraz Miasta Odry. Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek będzie Sołectwo Jankowice. Odbędą się one 7 września.

  1. Organizacja obozów sportowych dla młodzieży Gminy Kuźnia Raciborska oraz Miasta Odry „Przez narty i kajaki – bliżej siebie”.

Projekt ten związany jest z organizacją obozu narciarsko – snowboardowego  dla dzieci i młodzieży Gminy Kuźnia Raciborska w Republice Czeskiej oraz obozu kajakowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Wojciech Gdesz, Starosta Miasta Odry Libor Helis oraz Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska