EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Konsultacje społeczne Gminny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo!

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej opracował projekt zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”. W okresie od 22.02.2018 r. do 16.03.2018 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 22 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

2) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego  4, 47‑420  Kuźnia Raciborska  w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu

3) spotkanie z interesariuszami z podobszarów rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 06 marca 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy  Kuźnia Raciborska (http://kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 


Załączniki do pobrania:

1. Obwieszczenie

2. Formularz konsultacyjny

3. GPR z załącznikami

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top