EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KRUS PLACÓWKA TERENOWA W RACIBORZU ZACHĘCA DZIECI ROLNIKÓW NASZEGO POWIATU DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA RYMOWANKĘ PT. ” BEZPIECZNIE NA WSI MAMY NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 – 2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

 

 Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.

 Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy),popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.

Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu.

W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa:

zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.

-POZOSTAŁE INFORMACJE W REGULAMINIE

Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie. 2. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS ( uL. J. KORCZAKA 5, 42-200 CZĘSTOCHOWA ), w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.  Na kopercie zgłoszenia wysyłanego pocztą tradycyjną lub w tytule e-maila należy wpisać:

„Konkurs na rymowankę” . RYMOWANKI MOŻNA TEŻ SKŁADAĆ W PLACÓWCE TERENOWEJ KRUS  W RACIBORZU ( UL. LUDWIKA 4, 47-400 RACIBÓRZ) DO DNIA 20-3-2023 R.

 

NAGRODY : Dzieci, których prace zdobędą najwięcej punktów zostaną uhonorowane równorzędnymi nagrodami rzeczowymi, tj. 3 laureatów na etapie wojewódzkim otrzyma nagrody o wartości ok. 500 zł brutto każda, a 20 laureatów etapu centralnego – nagrody o wartości ok. 1.000 zł brutto każda – SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE.

 

REGULAMIN

INFORMACJE O KONKURSIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska