EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nowe ujęcia wody podziemnej

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt, w którym powstaną nowe ujęcia wody podziemnej dla Gminy wraz magistralą wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie  zrealizowane zostanie  do końca 2023 r. zwiększając wydajność naszego systemu zaopatrzenia w dobrą wodę. Podpisana została umowa z wykonawcą robót: DKL Krzysztof Drążyk (na zdjęciu m.in. przedstawiciele wykonawcy), a w ubiegłym tygodniu nastąpiło już także przekazanie placu budowy. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz wsparciem z budżetu Gminy. Całkowita wartość Projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” wynosi: 11,8 mln zł (z VAT).

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota: 5,4 mln zł.

Wkład własny w wysokości: 4,2 mln zł (bez VAT).

Scroll to Top