EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KULTUROBRANIE – Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej otrzymała dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015 w ramach programu Kultura Dostępna na realizację zadania:KULTUROBRANIE- Wyjazdy do miejsc kultury, organizacja wydarzeń kulturalnych pod patronatem biblioteki. Instytucją zarządzającą Programem jest Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy w realizacji zadania to:

  1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Babiniec”
  2. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

Syntetyczny opis projektu:

Zorganizowanie dla seniorów z terenu gminy Kuźnia Raciborska cyklu wyjazdów do miejsc kultury: Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz Opery Śląskiej w Bytomiu. Realizacja zadania będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie wyrażone przez grupy seniorów skupione wokół Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kuźni Raciborskiej, Klubu Seniora w Rudach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i z udziałem dzieci dla seniorów.

Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań)

1. Zorganizowanie 2 wykładów tematycznych dla uczestników wyjazdów na tematy : opera, teatr.

2. Zorganizowanie dla seniorów z terenu gminy Kuźnia Raciborska cyklu wyjazdów do miejsc kultury:

Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego z Kuźni Raciborskiej

Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego z Rud

Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu z Kuźni Raciborskiej

3. Zorganizowanie przedstawienia teatralnego w Kuźni Raciborskiej dla wszystkich przedszkolaków z terenu gminy.

Zorganizowanie 2 przedstawień teatralnych dla dzieci z Przedszkola nr 1 z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

4.  Zorganizowanie występów artystycznych dzieci dla seniorów z Kuźni Raciborskiej i Turza z okazji Dni Seniora.

5. Organizacja warsztatów plastycznych dla przedszkolaków z Turza

6. Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego” Moje ulubione przedstawienie teatralne” dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zorganizowanie uroczystości rozwiązania konkursu ( program artystyczny w wykonaniu dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci, zorganizowanie wystawy pokonkursowej).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top