EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Kuźnia Raciborska wśród dużych miast

Szanowni Państwo,
 
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przystąpieniu do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów ww. jednorazowej porady.
 
Akcja prowadzona jest przy współpracy następujących miast: Bytomia, Chorzowa, Czechowic-Dziedzic, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Pszczyny, Ustronia, Zabrza, Tarnowskich Gór, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Kuźni Raciborskiej oraz Żywca, w których to nowy przedsiębiorca, przy składaniu wniosku o wpis do CEIDG, zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady. Obecnie trwają rozmowy odnośnie współpracy z Urzędami Miast w Częstochowie, Jaworznie, Piekarach Śląskich, Sosnowcu oraz w Zawierciu.
 
W związku z tym, zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się w przedstawiony projekt. Szczegóły dotyczące akcji START BIZNES zawiera Regulamin dostępny na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl
 
W akcji mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie doradcy podatkowi będący członkami Izby oraz spółki prawa handlowego wpisane do REJESTRU OSÓB PRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO.
 
Doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES, zostanie wpisany przez pracownika Śląskiego Oddziału KIDP na listę doradców, dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo START BIZNES. Doradca będzie mógł umieścić logo START BIZNES na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu, ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie – na liście doradców biorących udział w akcji, każdy doradca będzie mógł zamieścić adres swojej strony internetowej, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy.
 
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału doradcy podatkowego w akcji jest niezaleganie z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy.
 
W celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości dotyczących akceptacji regulaminu akcji START BIZNES przez Klientów, Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP proponuje włączenie do zawieranych z klientami umów następujących postanowień:
 
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji „START BIZNES” dostępnym na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl, zwanym dalej Regulaminem.
 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie www.startbiznesdp.pl nazwa kancelarii, adres, telefon, e-mail, www) drogą mailową na adres slaski@kidp.pl
 
 
Z poważaniem
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska