EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Lista wniosków z udzieloną dotacją na wymianę kotłów w Gminie Kuźnia Raciborska w ramach PONE – dodatkowe informacje.

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji złożonych wniosków o włączenie do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym została przyznana dotacja na zakup nowego źródła ciepła.

W dniach od 8.06.2017 r. do 20.06.2017 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 84 wnioski. Niestety z przykrością zawiadamiamy, iż 9 wniosków zostało ze względów formalnych odrzuconych  (nieuregulowany stan prawny w księdze wieczystej, zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska).

W związku z tym, że liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków jest równa z ilością modernizacji źródeł ciepła zaplanowanych przez Gminę w roku 2017 r., tj. 75, nie ma konieczności przeprowadzenia losowania.

 

 

Lista wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane w ramach

„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

L.p.

Numer

kancelaryjny

wniosku

Nr działki

Miejscowość

 
 

1

2763

159/27

Kuźnia Raciborska

 

2

2755

489

Budziska

 

3

2750

22/2

Jankowice

 

4

2749

498/6

Rudy

 

5

2718

183

Ruda

 

6

2717

125

Jankowice

 

7

2714

693/1

Kuźnia Raciborska

 

8

2715

480/8

Kuźnia Raciborska

 

9

2714

578 i 579

Kuźnia Raciborska

 

10

2712

349

Siedliska

 

11

2567

1089

Rudy

 

12

2613

1127/4

Kuźnia Raciborska

 

13

2560

2

Kuźnia Raciborska

 

14

2565

461

Kuźnia Raciborska

 

15

2570

932

Kuźnia Raciborska

 

16

2598

188

Kuźnia Raciborska

 

17

2580

1108/14 i 1108/11

Kuźnia Raciborska

 

18

2608

1131/21

Kuźnia Raciborska

 

19

2607

1130

Kuźnia Raciborska

 

20

2601

1131/3

Kuźnia Raciborska

 

21

2617

555

Turze

 

22

2595

298

Turze

 

23

2558

581

Turze

 

24

2561

556

Turze

 

25

2597

684/6

Turze

 

26

2564

500/1

Budziska

 

27

2569

499/1

Budziska

 

28

2596

273/1

Budziska

 

29

2572

35/4

Budziska

 

30

2571

204/1

Siedliska

 

31

2612

334/1

Siedliska

 

32

2684

469/14

Rudy

 

33

2683

282/6

Jankowice

 

34

2562

569

Kuźnia Raciborska

 

35

2623

159/4

Kuźnia Raciborska

 

36

2625

1089

Kuźnia Raciborska

 

37

2641

156/2

Kuźnia Raciborska

 

38

2563

1140

Kuźnia Raciborska

 

39

2600

278

Jankowice

 

40

2624

200

Ruda Kozielska

 

41

2599

55

Rudy

 

42

2568

835

Rudy

 

43

2557

472/15

Rudy

 

44

2728

226

Ruda Kozielska

 

45

2729

101/7

Rudy

 

46

2733

298

Kuźnia Raciborska

 

47

2721

1104/1

Kuźnia Raciborska

 

48

2719

30

Jankowice

 

49

2708

238/6

Rudy

 

50

2711

352/7

Rudy

 

51

2618

27/1

Rudy

 

52

2642

196/13

Rudy

 

53

2746

4/1

Budziska

 

54

2776

310/4

Rudy

 

55

2785

36

Kuźnia Raciborska

 

56

2840

479/2

Kuźnia Raciborska

 

57

2842

173

Kuźnia Raciborska

 

58

2837

292

Budziska

 

59

2834

449/12

Kuźnia Raciborska

 

60

2833

1158 i 1157/2

Kuźnia Raciborska

 

61

2816

182

Kuźnia Raciborska

 

62

2815

439/2

Turze

 

63

2809

438

Rudy

 

64

2824

520/1

Turze

 

65

2820

196/16

Rudy

 

66

2832

534

Kuźnia Raciborska

 

67

2835

270

Siedliska

 

68

2800

708/2

Rudy

 

69

2803

292/1

Siedliska

 

70

2804

369

Rudy

 

71

2805

372

Rudy

 

72

2787

81/4

Rudy

 

73

2788

104/1

Ruda Kozielska

 

74

2786

27/1

Kuźnia Raciborska

 

75

2852

82/3

Rudy

 
         

Do 10 lipca br. zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu wstępna lista otwarta Wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie, która będzie aktualizowana na bieżąco w ramach dostarczanej dokumentacji przez kolejnych Wykonawców.

W drugiej połowie lipca będziemy kontaktować się z Państwem w celu podpisania umowy trójstronnej na wykonanie modernizacji źródła ciepła.  

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska