EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Maria Wyszomierska Przewodniczącą Zarządu Osiedla „Stara Kuźnia” w kadencji 2018-2023

89 mieszkańców Osiedla „Stara Kuźnia” wzięło udział w dniu 30 stycznia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej w wyborach Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla „Stara Kuźnia”.    

O funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla rywalizowali pełniący dotąd funkcję Przewodniczącego Bernard Kowol oraz Maria Wyszomierska.  Po przeliczeniu głosów mieszkańców, Przewodniczący Zebrania – Sekretarz Miasta Dominik Klimanek odczytał protokół sporządzony przez Komisję Skrutacyjną. Poszczególni kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów: Bernard Kowol 37, Maria Wyszomierska 52. W wyniku tajnego głosowania największą ilość głosów otrzymała Maria Wyszomierska i została wybrana Przewodniczącą Zarządu Osiedla „Stara Kuźnia” na kadencję 2018-2023.

W skład dziesięcioosobowego Zarządu Osiedla Stara Kuźnia wybrani zostali: Kudla Magdalena, Zamkotowicz Mariusz, Szymik Sonia, Ogonowski Łukasz, Targowski Arkadiusz, Wróbel Ilona, Urbaniec Sabina, Klichta Tomasz, Wojtowicz Marek, Zagola Katarzyna. 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska