EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nabór wniosków do programu MOJA WODA na lata 2020-2024

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, oddanych do użytkowania przed dniem wypłaty dofinansowania, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

Termin składania wniosków

 

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

·         Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.

·         Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)” >”Program priorytetowy MOJA WODA”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

·         Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

·         Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

w godzinach jego pracy tj. 7:30 – 15:30.

 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.

Link do regulaminu: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/czerwiec20/regulamin_moja_woda.pdf

Link do załącznika regulaminu: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/czerwiec20/Program_moja_woda.pdf

Link do ogłoszenia o naborze: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html

Infolinia Programu czynna w godzinach 07:30-15:30 : 32 722 77 09

e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl 

 

 

Dodatkowo tut. Urząd Miejski również udziela informacji mieszkańcom Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie Programu „Moja Woda”. Osobą udzielającą informacji jest inspektor Michalina Komarek tel.: 32 149 14 17 wew. 107,  e-mail: michalina.komarek@umkuznia.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top