EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nadal można oddać głos w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nadal można oddać głos w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

        

Najważniejsze informacje:

głosowanie odbywa się elektronicznie (ebo.slaskie.pl);

uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy województwa;

każdy mieszkaniec głosuje raz, do dyspozycji mając 1 punkt na zadania z puli wojewódzkiej i 3 punkty na zadania z pul podregionalnych (Uwaga – punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadania wojewódzkiego i dla zadań podregionalnych);

w panelu dostępne są informacje o zadaniach (tytuł, kod, proponowana lokalizacja, szacowany koszt, skrócony opis przygotowany przez autora zadania);

podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe (PESEL, imię i nazwisko, imię matki) oraz numer telefonu, na który zostanie przesłany kod weryfikujący. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w panelu oraz w zakładce na bo.slaskie.pl;

na każdy numer telefonu można otrzymać do pięciu kodów weryfikujących (liczą się kody wykorzystane do zatwierdzenia głosowania);

po zatwierdzeniu głosowania nie będzie możliwości zmiany decyzji i ponownego głosowania przy wskazaniu tego samego numeru PESEL.

wyniki głosowania poznamy w grudniu – zgodnie z harmonogramem I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jeśli napotkacie Państwo na problemy podczas głosowania, prosimy o zgłaszanie ich na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Mieszkańcy województwa śląskiego mogą wziąć w nim udział do 30 listopada.

 link do głosowania: GŁOSOWANIE 

 Z terenu Gminy Kuźnia Raciborska jest projekt zgłoszony w zadaniach o zasięgu wojewódzkim

Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,  koszt: 1 000 000,00 zł

Jednocześnie chcieliśmy podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, które przeszły pozytywną ocenę formalną, lecz nie dostały się do kolejnego etapu.

Zakup domków wystawienniczych na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz eko targi w Rudach i Kuźni Raciborskiej. Zadanie o zasięgu wojewódzkim, szacowany koszt: 116 000,00 PLN – zgłoszony przez mieszkańca Kuźni Raciborskiej Jacka Gąskę.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska) w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 919. Zadanie o zasięgu podregionalnym, szacowany koszt: 300 000,00 PLN – zgłoszony przez Sylwię Brzezicką- Tesarczyk.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska