EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

NOWE UJĘCIA WODY DLA KILKU POKOLEŃ

Szanowni Mieszkańcy,

wczoraj wspólnie z Prezesem GPWiK, Kierownikiem Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego wizytowałem plac budowy, w którym powstają nowe ujęcia wody podziemnej dla naszej gminy. Inwestycja obejmuje zakresem magistralę wodociągową i infrastrukturę towarzyszącą. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie wydajności naszego systemu zaopatrzenia w dobrą wodę dla kilku pokoleń. Termin zakończenia realizacji inwestycji koniec roku 2023.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, pożyczką WFOŚiGW oraz środków własnych GPWiK Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” wynosi: 11,8 mln zł (z vat). Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 5,4 mln zł. Wkład własny w wysokości: 4,2 mln zł (bez VAT).

 

Paweł Macha
Burmistrz Miasta
Kuźnia Raciborska

{gallery}2023/inwestycja{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska