EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Numeracja posesji

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, iż właściciel nieruchomości zabudowanych, lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. Powyższe  wynika z Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Nie dopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top