EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,

naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

 

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej osobiście lub listownie.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (przed 1 lipca 2021 r.).

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (po 1 lipca 2021 r.).

 

Deklaracja do pobrania poniżej:

Formularz A– dotyczy budynków i lokali mieszkalnych Pobierz w wersji pdf >>>

Formularz B– dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych Pobierz w wersji pdf >>>

Do pobrania jest również informator dla właścicieli i zarządców budynków/ lokali. Pobierz w wersji pdf >>>

 

Wszelkie informacje dotyczące składania deklaracji dostępne są na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska