EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Podpisanie listu intencyjnego Zbiornik Kotlarnia

1 lipca br. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej został podpisany list intencyjny dotyczący budowy Zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia. Sygnatariuszami listu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Mirosława Kurza Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowaną przez Pawła Machę Burmistrza Miasta, Gminę Bierawa reprezentowaną przez Krzysztofa Ficonia Wójta Gminy, Kopalnię Piasku „Kotlarnia” S.A. reprezentowaną przez Jana Wojdyłę Członka Zarządu.

Ze względu na wcześniejsze zobowiązania na uroczystość podpisania nie przyjechał przedstawiciel Lasów Państwowych w Katowicach, który podpisze dokument w późniejszym terminie.

Na uroczystość podpisania listu intencyjnego oprócz sygnatariuszy przybyli zaproszeni goście:

Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP

Ewa Gawęda – Senator RP

Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich

Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski

Jan Chrząszcz – Wicewojewoda Śląski

Paweł Masełko – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski

 Józef Gisman – Zastępca Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Gerard Depta – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Joachim Morcinek – Przewodniczący Rady Gminy Bierawa

 Janusz Koper – zastępca Prezydenta Miasta Rybnik

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk – Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Czesław Sobierajski – doradca Wojewody Śląskiego

Izabela Rajca asystent krajowy europosłanki Izabeli Kloc

Ksenia Starzec – Wiśniewska – autor opracowania nt. prawnych uwarunkowań budowy Zbiornika Kotlarnia

Linda Hofman – rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;

 

W związku z innymi obwiązkami na uroczystość nie przyjechał Prezes Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki, który wystosował list do uczestników oraz Edward Siarka  sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który również przesłał list.

List Mateusza Morawieckiego 

 

 

 

List Edwarda Siarki

Zbiornik Kotlarnia jest jednym z elementów koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej całej Gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy sąsiadującej Bierawa. Jest także ratunkiem dla lasów „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych” cierpiących w ostatnich latach z powodu deficytu wody. Mógłby zmagazynować 42 mln m3 wody. Miałby także zdolności alimentacyjne dla rzeki Odry. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbiornik Rybnik. Jego powstanie jest też częścią racjonalnego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatyczne.

{gallery}2021/kotlarnia/list{/gallery}

{gallery}2021/kotlarnia/kotlarnia{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska