EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta

W związku z okresem zimowym, działając na podstawie rozdziału 3, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

przypominam

właścicielom nieruchomości, w tym, zakładom pracy, przedsiębiorcom i administracji budynków, że do ich obowiązków należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Do likwidacji śliskości należy używać tylko piasku.

 

BURMISTRZ MIASTA

 /-/ Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top