EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
z czerwca 2018 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany” , Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej otwartej debacie publicznej przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
2. Otwarta debata publiczna organizowana jest przez stronę czeską i odbędzie się dniu 19.06.2018 r.  o godz. 12:00
3. Debata odbędzie się na:
Stadionie Zimowym Miasta Trzebicza [Zimní stadion města Třebíče]
ul. Kateřiny z Valdštejna 1
674 01 Třebíč, Republika Czeska
4. Ogłaszający zapewni udział w debacie publicznej podmiotu, który opracował dokumentację na temat wpływu zamierzenia na środowisko.
5. Informujemy, że debata odbywać się będzie w języku czeskim.  Organizator zapewniamy tłumaczenie symultaniczne słuchawkowe z/na j. niemiecki, j. polski i j. węgierski. Słuchawki będzie można wypożyczyć za zwrotną kaucją w wysokości 500 CZK/20 euro.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska