EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA w sprawie ankietyzacji

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że na zlecenie Gminy konsorcjum firm Eco Site i Grupa Biostat opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, mający na celu m.in. inwentaryzację emisji dwutlenku węgla powstającego na terenie gminy i ochronę powietrza. Posiadanie przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi m.in. wnioskowanie o pozyskanie środków na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach prac nad tym planem począwszy od dnia 21.09.2015 na terenie gminy Kuźnia Raciborska prowadzona będzie ankietyzacja mieszkańców dotycząca systemów grzewczych. Prosimy o podjęcie współpracy oraz udzielanie odpowiedzi ankieterom, gdyż jedynie rzetelne informacje zebrane u źródła pozwolą na poprawne opracowanie powyższego dokumentu. 
Ankieterzy będą posiadali identyfikatory.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top