EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu

 

Kuźnia Raciborska, 02.10.2013r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowych, z przeznaczeniem na stanowiska garażowe, położonych w Kuźni Raciborskiej stanowiących działki o numerach:

    1. dz. nr 271/32 k.m.2, zapisana w KW GL1R/00032209/5 o powierzchni 21 m².

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu wynosi 27,06 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.nr 3.

    1. dz.nr 270/61 k.m.2 zapisana w KW GL1R/00038535/1 w części o powierzchni 21 m².

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu wynosi 27,06 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.nr 3.

Nieruchomości wynajmowane będą na okres 3 lat.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości położone są na terenach oznaczonym symbolem 3KS tzn. tereny pod garaże i parkingi.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które zarejestrują się w dniu przetargu na liście uczestników przetargu okazując jednocześnie dowód osobisty.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

  1. Dodatkowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu oraz na temat regulaminu przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w pok. nr 14 lub pod nr tel. 419 14 65.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top