EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym       (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa organizatora transportu zbiorowego:

            Gmina Kuźnia Raciborska

            Ul. Słowackiego 4

            47-420 Kuźnia Raciborska

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

            Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

            Rodzaj przewozów: komunikacja miejska

            Linie komunikacyjne: Kuźnia Raciborska – Rudy

                                              Rudy – Kuźni Raciborska

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

             01 grudzień 2018r.

                                                                                                   BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

                                                                                                                     Paweł Macha

 

Wywieszono 25.01.2018r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska