EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE – odławianie bezdomnych zwierząt

OGŁOSZENIE

Informuje się, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami), odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w 2015 roku, zgodnie z podpisaną umową, jest realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, ul. Majątkowa 42. ( www.schronisko.rybnik.pl ).

1. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się każdorazowo – na zgłoszenia telefoniczne kierowane z Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, jak również przez Sołtysów lub funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, o błąkających się zwierzętach bez opieki, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, wobec których zachodzi podejrzenie o pogryzienie oraz rannych w wypadkach ulicznych. Działania są podejmowane w godz. od 600-1500 w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta, z zastrzeżeniem, że od zmierzchu do świtu tylko w przypadkach potrąceń i pogryzień oraz stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

2. Po umieszczeniu w schronisku zwierzęta podlegają:
    • ocenie stanu zdrowia przez Lekarza Weterynarii,
    • 14 dniowej kwarantannie oraz niezbędnym szczepieniom profilaktycznym,
    • obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji po odbyciu kwarantanny.

3. Po ujawnieniu się właściciela zwierzęcia, zostanie mu ono zwrócone po wykazaniu przez niego swoich praw właścicielskich oraz po uregulowaniu całkowitych kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni zwierzę nie zostanie odebrane przez jego właściciela, Schronisko może je oddać do adopcji.

 

B U R M I S T R Z

inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska