EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

W dniu 03.09.2020 r. ogłoszono przetarg na przebudowę ul Powstańców w Kuźni Raciborskiej.  

 

Zakres prac do wykonania:

1) Wymiana podbudowy i nawierzchni istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,50 m., wraz z zabudową nowych krawężników po obu stronach jezdni.

2) Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Słowackiego (DP3534S) z ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przystanku autobusowego.

3) Przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem pasa szerokości 2,0 m. z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową.

4) Przebudowa tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Browarna z ul. Powstańców.

5) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego

6) Przebudowa istniejącej sieci energetycznej napowietrznej oraz kablowej

7) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem dla obsługi pasażerów ruchu kolejowego, pobliskiej stacji kolejowej.

 

8) Wykonanie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska