EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

PILNE!!! Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych w Gminie Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań zgodnych z „Programem usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2018-2032” przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport              i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Kuźni Raciborskiej

Nabór wniosków rozpocznie się od 27 marca do dnia 5 kwietnia 2019 r.      w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie będzie uzależnione od zakresu przeprowadzonych prac (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zbieranie, transport           i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz uzyskanej ceny za wykonanie usługi w ramach przeprowadzonego przez Gminę stosownego postępowania o zamówienie publiczne. Maksymalne dofinansowanie               z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może wynieść:

a) do 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

b) do 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące  zbieranie, transport           i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

pozostałe koszty poniesie beneficjent końcowy, czyli wnioskujący                o dofinansowanie właściciel nieruchomości.

Termin zakończenia zadań: 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne będą w Urzędzie Gminy Kuźnia Raciborska oraz na stronie internetowej http://www.kuzniaraciborska/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 419-14-17, wew. 107.

UWAGA !

W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

/-/ Paweł Macha

WNIOSEK 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top