EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Będziemy uczyć pływać!

Gmina Kuźnia Raciborska uzyskała dofinansowanie na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach Programu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Konkurs na dofinansowanie zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 22 stycznia na stronie internetowej ministerstwa opublikowane zostały jego wyniki.  Projekt, którego nazwa brzmi „Umiem pływać”, jest skierowany do najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.

Celem zajęć poza nauką pływania jest m.in. walka z wadami postawy u dzieci, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie pożądanych cech osobowościowych i społecznych u dzieci (odwaga, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za drugą osobę, zgodne współdziałanie w zespole). Dodatkowo uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego przebywania i odpowiedniego korzystania z akwenów wodnych.

Zarówno udział w zajęciach jak i dowóz jest dla uczniów bezpłatny. Koszt całego projektu wynosi 64 000 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 32 000 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny gminy Kuźnia Raciborska. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top