EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Podpisano umowę na dofinansowanie remontu ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

W czwartek 23 lipca 2020 r. burmistrz Paweł Macha w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej –  ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej”. 

Koszt całej inwestycji to kwota 1 811 963,36 zł, z czego wkład własny gminy 117 641,93 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania to: 1 694 321,43 zł .

W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania: 
1) Wymiana podbudowy i nawierzchni istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,50 m., z zabudową nowych krawężników po obu stronach jezdni.
2) Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Słowackiego (DP3534S) z ul. Powstańców, wraz z wykonaniem.
3) Przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem pasa szerokości 2,0 m. z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową.
4) Przebudowa tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Browarna z ul. Powstańców.
5) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
6) Przebudowa istniejącej sieci energetycznej napowietrznej oraz kablowej.
7) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem dla obsługi pasażerów ruchu kolejowego, pobliskiej stacji kolejowej – koszt niekwalifikowany inwestycji.
8) Wykonanie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola.

 

{gallery}2020/projekt{/gallery}

Projekt budowlano-wykonawczy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska