EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

POWIADOMIENIE – o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA Zagrożenie Ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza)

POZIOM II Rodzaj: Ostrzeżenie Działania: Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne

Data wystąpienia 19-20.01.2019 Obszar aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, Bielsko-Biała, powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, wodzisławski, bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski, cieszyński, żywiecki

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA 19.01.2019 r. w aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, wodzisławskim, bieruńskolędzińskim, bielskim, cieszyńskim, żywieckim prognozowane maksymalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3 , a lokalnie również poziom 200 μg/m3 , a 20.01.2019 r. dodatkowo w powiecie gliwickim, raciborskim, rybnickim, pszczyńskim i w Bielsku-Białej.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),  osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),  osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Zalecane środki ostrożności Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:  intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,  kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,  zalecenie ograniczenia stosowania kominków,  zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 18.01.2019

Podstawa prawna  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji  Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-izarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia http://www.katowice.wios.gov.pl

 

Andrzej Szczygieł

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Departament Monitoringu Środowiska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top