EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Program Czyste Powietrze – 2.09.2019 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska !

Gmina Kuźnia Raciborska podpisała porozumienie dotyczące współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy realizacji Programu Czyste Powietrze, który obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Od 2 września 2019 r. zostanie uruchomiony przez Gminę punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu. Na podstawie zawartych porozumień beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ale także w gminach. Wyznaczeni urzędnicy przyjmować będą wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji, a także pomagać Mieszkańcom przy wypełnianiu i kompletowaniu wniosku.

W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze należy uprzednio umówić się na konkretny termin z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 • Dane wnioskodawcy: numer PESEL, adres, adres e-mail. Nr telefonu; wysokość i rodzaj rocznego dochodu;
 • Numer rachunku bankowego;
 • Pełny numer księgi wieczystej;
 • Numer ewidencyjny działki;
 • Powierzchnia całkowita budynku (m2);
 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2);
 • Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy;
 • Dane wszystkich członków rodziny: numer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu;
 • Dokumenty (kopie) potwierdzające dochód, np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT-37) poświadczone pieczęcią Urzędu Skarbowego;
 • Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2);
 • Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2);
 • Załączniki takie jak ODO 1, dotyczące wszystkich osób wymienionych we wniosku, innych niż Wnioskodawca;
 • W przypadku podawania danych wrażliwych załącznik ODO 2 dotyczący osób, których dane wrażliwe zostały podane.

Dane osoby do kontaktu:

Adrianna Kubiczak
Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 32 419 14 17 wew. 131
adrianna.kubiczak@umkuznia.pl

Wymagana dokumentacja:

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska