EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Gmina Kuźnia Raciborska w miesiącach marzec – wrzesień 2019r. realizowała zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 53 252,98 zł, w tym:

·         środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           w Katowicach – 52 273,60 zł

·         środki własne Gminy – 979,38 zł

 

Łącznie usunięto 69,289 Mg wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości (25 budynków) na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy oraz ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 69 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top