EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Promocja Pogranicza Śląsko-Morawskiego

22 września 2020r. Zastępca Burmistrza Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, dyrektor GOTiP Pan Krzysztof Kopeć i kierownik referatu edukacji, sportu i promocji Pani Anna Mainusz wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt: „Pogranicze Śląsko-Morawskie”.  Celem projektu jest promocja atrakcji na pograniczu polsko-czeskim poprzez różne platformy i objęcie ich wspólną marką marketingową. Atrakcje włączone do projektu mają być dostosowane dla turystów z drugiej strony granicy. Mają pojawić się opisy i aplikacje umożliwiające poznawanie atrakcyjnych miejsc w języku czeskim (po polskiej stronie) i w języku polskim  (po czeskiej stronie). Projekt obejmuje atrakcje w trzech obszarach: architektonicznym, industrialnym i przyrodniczym. Powstanie także specjalna trasa z najlepszymi atrakcjami „Grand Tour od Silesia”. Z terenu naszej gminy do projektu zgłoszone zostały: Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, Kolejka Wąskotorowa i Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Udział gminy w tym projekcie przyczyni się do promocji naszych atrakcji w całym obszarze pogranicza i daje możliwości rozwoju turystki oraz lepszego dostosowania oferty i podniesienia jakości obsługi turysty z terenu pogranicza.

Gmina Kuźnia Raciborska została zaproszona do udziału w projekcie przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zarządzającego marką turystyczną Kraina Górnej Odry. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Konferencja organizowana była przez regionalną organizacje turystyczną Moravian-Silesian Tourism we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”  stowarzyszeniem „Region Beskidy”.


 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top