EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 344/5, o pow.0,1982ha, o użytku Bp, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00029114/8.

Cena wywoławcza 145.200,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.520,-zł.

Przetarg odbędzie się 29 maja 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.05.2020 r.

Źródło: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18975836

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top